Drodzy Rodzice,

Jeśli zapoznaliście się już z naszą wizją oraz ofertą edukacyjną i czujecie, że jest Wam bliska, serdecznie zachęcamy do rozważenia zapisania dziecka do naszego przedszkola lub żłobka.

Aktualna oferta wraz z informacjami o cenach >> ZOBACZ

Rekrutację do przedszkola i żłobka prowadzimy przez cały rok. Przyjmujemy dzieci od 2 do 5 lat.

Krok pierwszy

wypełnienie wstępnego formularza zgłoszeniowego

WSTĘPNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Krok drugi

zapoznanie się z dokumentami przedszkola

Przewodnik dla Rodziców oraz ofertę wysyłamy do Was mailowo na adres podany w karcie zgłoszeniowej.

 

Krok trzeci

spotkanie obydwojga Rodziców lub Opiekunów z dyrektorem przedszkola

Zależy nam aby rodzice jak najlepiej poznali zasady i wartości realizowane w naszej placówce. Chcemy mieć szansę porozmawiania z rodzicami, aby wypracować najlepsze rozwiązania np w sytuacji, gdzie podejście do wychowania w domu istotnie różni się od przedszkola. Np. brak zasad i ograniczeń w domu, a konsekwencja nauczycieli w przedszkolu.
W sytuacji braku wolnych miejsc, dziecko może zostać wpisane na listę oczekujących.

 

Krok czwarty

podpisanie umowy, uregulowanie wpisowego, wypełnienie kwestionariusza

W sytuacjach, gdy zgłoszona jest większa liczba kandydatów niż miejsc, pierwszeństwo w przyjmowaniu do przedszkola mają dzieci, których rodzeństwo już do nas uczęszcza.

 

Krok piąty

opracowanie indywidualnego planu adaptacji

Każde dziecko adaptuje się do przedszkola w sposób indywidualnie zaplanowany po wcześniejszym spotkaniu i określeniu z rodzicami optymalnego planu adaptacji. Na początkowy etapie adaptacji towarzyszy mu rodzic. Od pierwszej wizyty dziecka w przedszkolu staramy się, aby czuło się u nas jak w domu. Chcemy, aby proces wejścia w nową społeczność odbywał się w sposób jak najbardziej przyjazny.

W trakcie roku szkolnego zapraszamy do wizyt w przedszkolu, podczas trwania regularnych zajęć. Termin i procedura ustalana jest indywidualnie z dyrektorem i nauczycielami.