Z danych na czerwiec 2022 roku już niemal 30 tys. dzieci w Polsce uczy się poza tradycyjną szkołą. Wzrostowy trend utrzymuje się od kilku lat. Coraz więcej rodzin rozważa tę formę edukacji dla swoich dzieci. Internet pełen jest filmów o edukacji domowej, przewodników, opracowań dla rodziców. Swoimi doświadczeniami i wiedzą rodzice wymieniają się w licznych grupach w portalach społecznościowych. Zmieniająca się w Polsce sytuacja wskazuje, że ten trend przyspiesza. Ale od początku…

Dzieci w Polsce nie muszą chodzić do szkoły. Zobowiązane są jednak do spełnienia obowiązku szkolnego, który może być realizowany w wielu różnorodnych formach poza tradycyjną placówką.

Co oznacza edukacja domowa w praktyce?

Dzieci mogą się uczyć w inny sposób – w grupie znajomych rodzin, w nieformalnej prowadzonej przez nauczyciela grupie, samodzielnie czy częściowo w domu, a częściowo na zajęciach w szkole. Tak naprawdę ile rodzin, tyle pomysłów na jej organizację nauki. Co jest w tym wspólnego? Poszukiwanie nowych, przyjaznych dzieciom możliwości nauki i rozwoju. Istotne jest to coraz częściej w okresie pandemii, kiedy szkoły są zamykane, a nie mają wystarczających zasobów, aby w efektywny i przyjazny dzieciom sposób przenieść tradycyjną szkołę do internetu.

Od czego zacząć?

Rodzice w dowolnym momencie roku szkolnego mogą zapisać dziecko do szkoły przyjaznej edukacji domowej. Potrzebne jest wypełnienie kilku dokumentów i uzyskanie zgody dyrektora z nowej placówki (czyli w tym wypadku nas) na realizację obowiązku szkolnego poza placówką (czyli tzw. edukację domową).

Czy będziemy musieli sami uczyć dziecko?

Nie oznacza to, że rodzice muszą sami zająć się całością edukacji dziecka w domu. Zależy nam na tym, aby pokazać Wam nową ścieżkę do 

możliwie pełnego rozwoju potencjału dziecka. Model edukacji domowej w naszej szkole nazywamy modelem mieszanym, ponieważ wykorzystujemy w nim potęgę współpracy między rodzicami a szkołą.

Szkoła Podstawowa Montessori w Augustowie jest jedną z kilku szkół w woj. podlaskim umożliwiających zapisanie dziecka do edukacji domowej. Nie musimy jednak zostawiać na rodzicach pełnej odpowiedzialności za proces edukacyjny dziecka (choć oczywiście możemy, jeśli taki jest wybór rodziców).

W jaki sposób wspieramy rodziców w organizacji edukacji domowej w naszej szkole?

Zapewniamy bezpłatnie:

  • dostęp do regularnych konsultacji z naszymi nauczycielami,
  • tutoring edukacyjny – przypisany do dziecka nauczyciel – opiekun procesu edukacyjnego,
  • semestralne spotkania dla uczniów zapisanych do edukacji domowej w naszej szkole,
  • przeprowadzenie wymaganych egzaminów klasyfikacyjnych w przyjaznej, dostosowanej do ucznia formie przez znanych mu wcześniej nauczycieli,
  • dostęp do najlepszej w Polsce platformy edukacyjnej online “Szkoła w chmurze”, przyjaznej uczniowi, stworzonej przez doświadczonych metodyków (klasy IV-VIII); skontaktuj się z nami aby otrzymać testowy dostęp do platformy.

.

 

Nasza platforma edukacyjna dla dzieci IV-VIII:

.

Często zadawane pytania

Ile to kosztuje?

Edukacja domowa w naszej szkole jest bezpłatna. Co więcej, nie jest to tylko formalny zapis dziecka do szkoły, ale też pakiet konkretnych wymienionych wyżej usług.

Czy każdy może uczyć się w edukacji domowej?

Tak, każde dziecko może być formalnie zarejestrowane do edukacji domowej, to rodzice decydują o wyborze najlepszej dla ich dziecka formy realizacji obowiązku szkolnego.

Kiedy mogę zapisać dziecko do edukacji domowej?

W każdym momencie roku szkolnego możliwe jest zapisanie dziecka do edukacji domowej, nie musi to być zakończony semestr lub rok nauki.

Jakich dokumentów potrzebuję, aby zapisać dziecko do ED?

Do niedawna na zapisanie dziecka do ED potrzebna była opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, którą dyrektor mógł wziąć pod uwagę wydając decyzję w sprawie konkretnego dziecka. Obecnie opinia ta nie jest wymagana. Wystarczy wypełnienie przez rodziców wniosku o zgodę na edukację domową w naszej szkole oraz podpisanie umowy. 

Ile czasu zajmuje zrealizowanie kursów na platformie?

To zależy od indywidualnego tempa, zaangażowania i stylu nauki danego ucznia 🙂 Doświadczenia uczniów już korzystających z platformy pokazują, że bardzo często jest to znacząco mniej czasu niż podczas standardowego trybu lekcyjnego.
Kursy na platformie przygotowane są w taki sposób, aby precyzyjnie, zwięźle i adekwatnie realizować zagadnienia określone w podstawie programowej, która jest czymś innym niż programy nauczania zawierające najczęściej bardzo dużo dodatkowych, nieobowiązkowych, treści. Dzięki platformie uczeń poświęca tylko tyle czasu, ile faktycznie wymaga podstawa programowa MEN – może się okazać, że będzie to znacząco mniej niż podczas lekcji w szkole, gdzie pracuje się w grupie osób mających różne zainteresowania, potrzeby, tempo pracy, a długość i liczba lekcji jest odgórnie określona.
Ucząc się z wykorzystaniem platformy uczeń decyduje, które przedmioty szkolne realizuje w stopniu minimalnym, wystarczającym na jego zaliczenie (dokładnie tyle, ile wymaga podstawa programowa MEN) – a które zagadnienia chce rozwijać i zgłębiać zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Właśnie dzięki temu, że realizuje podstawę programową często o wiele szybciej niż w tradycyjnym trybie szkolnym, zyskuje czas na rozwój swoich pasji i aktywności pozaszkolne.

Czy moje dziecko zapisane do edukacji domowej w waszej szkole może nie zdać do następnej klasy?

Warunkiem umożliwiającym edukację domową w kolejnym roku jest zdanie przez dziecko egzaminu klasyfikacyjnego z każdego przedmiotu w danym roku szkolnym, zgodnie z obowiązującą w całej Polsce podstawą programową. Proces edukacyjny planowany jest wspólnie z dzieckiem, tak, aby z jednej strony nie zostało nadmiernie obciążone materiałem przed samym terminem egzaminu, a z drugiej dziecko w porozumieniu z nauczycielem podejmuje decyzję o tym, że już jest gotowe do przystąpienia do egzaminu. Dzięki temu w systemie edukacyjnym, który budujemy ryzyko nieuzyskania promocji do następnej klasy praktycznie nie występuje.

Jak wyglądają egzaminy w edukacji domowej?

Egzamin w klasach 1-3 to raczej zbyt duże słowo. W naszej szkole jest to spotkanie dziecka (istnieje możliwość obecności rodziców) z gronem znanych mu nauczycieli. Dziecko prezentuje przygotowany wcześniej przez siebie multidyscyplinarny projekt i wypełnia kilka zadań pisemnych. Szczegółowo opowiadamy o egzaminach podczas spotkań na żywo. Nauczyciele pomagają dziecku zaprezentować wiedzę i dostrzec umiejętności oraz kompetencje, jakie posiadło w trakcie przygotowywania projektu. Doceniana jest przede wszystkim samodzielna praca i rzeczywisty wysiłek ucznia, a nie efekt mierzony miarą dorosłych. 

W klasach IV-VIII dzieci mają kilka terminów, w których mogą przystąpić do egzaminu z danego przedmiotu, aby uniknąć nadmiernego obciążenia dziecka w czerwcu. Wiemy również, że nauczanie blokowe, do którego zachęcamy uczniów często przynosi o wiele lepsze efekty w krótszym czasie. Egzamin składa się z części ustnej i pisemnej przygotowanej na podstawie materiału opanowanego wcześniej przez ucznia na naszej platformie edukacyjnej “Szkoła w chmurze”.

A co jeśli dziecko i tak nie zda egzaminu?

Każdemu uczniowi w edukacji domowej przysługuje poprawka, w terminie ustalonym ze szkołą.

Co to jest nauczanie blokowe?

To sposób uczenia się polegający na tym, że zamiast dzielenia danego dnia na 45 minutowe lekcje, uczeń może nawet przez kilka dni z rzędu zajmować się tym samym przedmiotem. Ułatwia to zachowanie ciągłości wiedzy i zauważenie zależności pomiędzy kolejnymi zagadnieniami.

Moje dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, czy możemy zapisać je do edukacji domowej?

Tak, nie stanowi to problemu, co więcej taka forma edukacji może być dla niektórych dużo bardziej wspierająca niż edukacja stacjonarna. 

Czy w ramach orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego moje dziecko może uzyskać dodatkowe wsparcie w waszej szkole?

Tak, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego związane jest z dodatkowymi środkami, jakie szkoła otrzymuje na edukację Waszego dziecka, realizację zaleceń wynikających z orzeczenia oraz zapewnienie warunków jego realizacji. Oznacza to w praktyce, że zarówno Wy jak i Wasze dziecko może liczyć na wsparcie psychologiczne; dodatkowo posiadamy grono specjalistów, którzy mogą prowadzić z dzieckiem zajęcia z zakresu: terapii zajęciowej, integracji sensorycznej, logopedii, rewalidacji, dogoterapii czy treningu umiejętności społecznych. Staramy się wspierać rodziców w zapewnieniu dziecku finansowania odpowiednich dla niego terapii, realizowanych nawet poza naszą placówką.

Czy moje dziecko, które jest zapisane do edukacji domowej w waszej szkole może korzystać z zajęć stacjonarnych?

Tak, pracujemy nad pakietem dodatkowym, zapewniającym regularne stacjonarne zajęcia. Chcemy zaprosić uczniów z ed w wybrane dni na regularne zajęcia w naszej szkole. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani taką formą edukacji, skontaktujcie się z nami (szkola@montessori.augustow.pl)

Co z egzaminem ósmoklasisty? Czy dziecko po edukacji domowej w Waszej szkole może pójść np. do zwykłego liceum?

Egzamin ósmoklasisty uzyskany na koniec edukacji domowej w naszej szkole jest honorowany na równi z egzaminami przeprowadzanymi przez wszelkie inne szkoły publiczne i niepubliczne w Polsce. Dziecko może kontynuować naukę w edukacji domowej na etapie szkoły średniej lub aplikować do dowolnej szkoły.

Czy będzie możliwy powrót do stacjonarnego trybu nauki?

Jeśli stwierdzicie, że chcecie wrócić do nauki w szkole, można to zrobić – rodzice złożą w tym celu odpowiedni wniosek do dyrektora szkoły.

Czy otrzymamy legitymację szkolną?

Tak, oczywiście.

– podziel się tą informacją z innymi, wspólnie budujmy społeczność wokół edukacji i rozwoju naszych dzieci