Drodzy Rodzice,

Rekrutację do przedszkola i żłobka prowadzimy przez cały rok w miarę wolnych miejsc. Przyjmujemy dzieci od 2 do 6 lat.

 

Krok pierwszy

wypełnienie wstępnego formularza zgłoszeniowego – nie jest to umowa, a jedynie deklaracja zainteresowania. W kolejnych etapach możecie dowiedzieć się szczegółów, podjąć decyzję i ew. podpisać umowę.

WSTĘPNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Krok drugi

zapoznanie się z dokumentami przedszkola

Przewodnik dla Rodziców oraz ofertę wysyłamy do Was mailowo na adres podany w karcie zgłoszeniowej.

 

Krok trzeci

spotkanie obydwojga Rodziców lub Opiekunów z dyrektorem przedszkola

Zależy nam aby rodzice mogli nas o wszystko zapytać, poznać nauczycieli i zasady jakimi kierujemy się w codziennej pracy. Wiemy, że nie każdy wie jak tak naprawdę działa pedagogika Montessori. Chcemy dowiedzieć się też czego potrzebujecie najbardziej jako rodzice i czego potrzebuje Wasze dziecko.
W sytuacji braku wolnych miejsc, dziecko może zostać wpisane na listę oczekujących.

 

Krok czwarty

podpisanie umowy, uregulowanie wpisowego, wypełnienie kwestionariusza

W sytuacjach, gdy zgłoszona jest większa liczba kandydatów niż miejsc, pierwszeństwo w przyjmowaniu do przedszkola mają dzieci, których rodzeństwo już do nas uczęszcza.

 

Krok piąty

opracowanie indywidualnego planu adaptacji

Każde dziecko adaptuje się do przedszkola w sposób indywidualnie zaplanowany po wcześniejszym spotkaniu i określeniu z rodzicami optymalnego planu adaptacji. Na początkowym etapie adaptacji towarzyszy mu rodzic. Od pierwszej wizyty dziecka w przedszkolu staramy się, aby czuło się u nas jak w domu. Chcemy, aby proces wejścia w nową społeczność odbywał się w sposób jak najbardziej przyjazny.

W trakcie roku szkolnego zapraszamy do wizyt w przedszkolu, podczas trwania regularnych zajęć. Termin i procedura ustalana jest indywidualnie z dyrektorem i nauczycielami.