„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia” Seneka

Szkoła Podstawowa Montessori w Augustowie

Jesteśmy zarejestrowaną placówką oświatową  wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasto Augustów pod numerem RSPO 273531i nadzorowaną przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Realizujemy program wychowania i edukacji oparty na pedagogice dr Marii Montessori zbudowany na podstawie programowej MEN.

Misją naszej szkoły jest czynić dzieci szczęśliwymi ludźmi poprzez rozwój do odpowiedzialności i wolności, by w poczuciu własnej wartości i w szacunku do innych, odważnie odkrywały siebie i świat wśród innych i razem z innymi.

Istniejemy w Augustowie od 2016 roku. Nasz zespół nieustanie poszerza swoje kompetencje i umiejętności. Aktualną wiedzę czerpiemy od najlepszych m.in. poprzez coroczny udział w Międzynarodowej Konferencji Montessori w Warszawie organizowanej przez Polski Instytut Montessori, a także kursy w Stowarzyszeniu Montessori bez granic. Wymieniamy się doświadczeniem oraz mierzymy się z wyzwaniami wspólnie z dziesiątkami zaprzyjaźnionych placówek. W czerwcu 2020 r. udało się nam zorganizować I Zjazd Dyrektorów 

Montessori w Augustowie. Liczba uczestników sięgnęła ponad 60 osób z całej Polski. Dzięki tak licznej grupie mogliśmy wspólnie wymienić się wiedzą, doświadczeniem, nawiązać nowe relacji oraz wzajemnie inspirować. Nasi nauczyciele pracują również jako trenerzy szkoląc kadry pedagogiczne zarówno w placówkach samorządowych jaki i niepublicznych.

Jesteśmy placówką działającą w oparciu o wartości i tradycje chrześcijańskie. W ciągu roku szkolnego program pracy uwzględnia najważniejsze święta katolickie (np. Narodzenie Jezusa, Wielkanoc). Rozwój duchowy i religijny dzieci wspieramy bazując na sprawdzonym w naszym przedszkolu podejściu: Katechezie Dobrego Pasterza. Pragniemy wspierać rodziny w przygotowaniu dzieci do pełnego uczestnictwa w sakramentach i świadomym przeżywaniu relacji z Bogiem. Szacunkiem i troską w naszych placówkach otaczamy również rodziny niewierzące czy wyznające inne religie. Więcej o naszym podejściu do religii przeczytać można tutaj (FAQ).

Czytaj dalej!

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE  ORGANIZACJA SZKOŁY REKRUTACJA

Otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 14 tys. zł w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – ,,Aktywna Tablica”.

Otrzymaliśmy wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: ,,Poznaj Polskę” w wysokości 5000zł