Wizja i wartości

Nasze przedszkole i szkoła powstały z miłości do ludzi i świata, w oparciu o wartości chrześcijańskie – szacunek, pokorę, realizowanie swojego powołania, wymaganie od siebie i od innych oraz miłość bliźniego. Jesteśmy przekonani, że w każdym człowieku istnieje iskra dobra, która z odpowiednią troską może przerodzić się w płomień, który w relacji z najbliższymi nam ludźmi pomoże pokonać najtrudniejsze przeciwności jakie niesie życie i zrealizować pełnię potencjału każdego człowieka.

Misja

Naszą codzienną pracą budujemy miejsce, które dzieci kochają, które niesie unikalną wartość rodzicom, w którym żyjemy otoczeni pięknem i przyrodą, rozwijamy się jako ludzie i obdarzamy wzajemnym szacunkiem.

Strategia

W jaki sposób realizujemy swój cel? W naszych codziennych działaniach najważniejsze jest dla nas 8 punktów:

  1. Zorganizowanie otoczenia zgodnego z pedagogiką Marii Montessori, w którym każde dziecko będzie doświadczać samodzielnej pracy i koncentracji, prowadzących do rozwoju jego pełnego potencjału.
  2. Tworzenie szanującej się społeczności rodziców, dzieci i pracowników oraz doświadczanie jej siły.
  3. Pokazywanie rodzicom celu i sensu naszej pracy poprzez zaangażowanie ich w edukację oraz otwartą bieżącą i szczerą komunikację z poszanowaniem swoich wzajemnych ról i potrzeb.
  4. Tworzenie pięknego, estetycznego i funkcjonalnego otoczenia.
  5. Codzienne wyjścia na podwórko, a bardzo często również do lasu.
  6. Rozwijanie umiejętności tworzenia relacji z dziećmi i rodzicami i budowanie atmosfery rozwoju, miłości i pokoju.
  7. Utrzymywanie świadomości, że pokój zaczyna się od nas i że jako dorośli jesteśmy zobowiązani do ciągłego rozwijania siebie i niesienia swoimi postawami pokoju zarówno wśród dzieci jak i dorosłych.
  8. Podejmowanie wszelkich codziennych działań z nieustanną uwagą na bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dzieci, które jest dla nas wartością nadrzędną.

 

Masz podobne cele i wartości? Zapraszamy do połączenia sił! Życie jest zbyt krótkie, aby tak duże rzeczy budować w pojedynkę. > KONTAKT