Nasza wizja

Naszą wizją jest stworzenie w Augustowie i innych miastach sieci centrów edukacyjnych, które łączą żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i inne instytucje zapewniając rodzinom korzystanie z najlepszych światowych rozwiązań edukacyjnych i społecznych przy kompleksowym wsparciu rozwoju, edukacji i wychowania młodego człowieka od narodzin do uzyskania pełnej niezależności.

Nasza misja

  • pracujemy nad tym aby stworzyć najlepsze warunki do rozwoju, edukacji i wychowania dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
  • podejmujemy działania w obszarach związanych ze szkolnictwem i kształceniem na wszystkich jego etapach, wspierając rozwój emocjonalny, intelektualny, fizyczny, społeczny i duchowy każdej osoby,
  • podstawowymi wartościami, na których budujemy naszą misję są: odpowiedzialność za podejmowane działania, szacunek i otwartość na ludzi, dzielenie się i wspieranie potrzebujących, nieustanne samodoskonalenie się
  • dążymy do umożliwienia rozwijania talentów, indywidualnych powołań i realizacji pełnego potencjału poszczególnych osób,
  • wierzymy, że nauka może stanowić źródło pasji, a odpowiednio wykształcony i przygotowany nauczyciel może być przewodnikiem we wszystkich obszarach rozwoju drugiego człowieka,
  • wierzymy, że Ewangelia jest podstawowym źródłem wartości kultury chrześcijańskiej i staramy się realizować ją w codziennym życiu, nie zamykając się na ludzi niewierzących lub wyznających inne przekonania, które nie stoją na przeszkodzie realizacji naszej wizji i misji,
  • traktujemy rodzinę jako podstawową społeczność, której funkcjonowanie zapewnia najlepsze fundamenty rozwoju dzieci i dorosłych oraz pozwala na czerpanie radości i satysfakcji z życia wszystkich jej członków,
  • wierzymy, że naszą najmocniejszą stroną jest zespół ludzi, którzy dążą do ciągłego doskonalenia się dla dobra dzieci i ich rodzin, dbamy o to, aby codzienna praca dawała im możliwość realizacji zarówno ich pasji jak i zaspokajania fundamentalnych potrzeb,
  • swoją misję pragniemy realizować zawsze przy współpracy z rodzicami, wsłuchując się w ich plan wychowawczy i wspierając wzajemnie we wszelkich trudnościach.

Nasze przedszkole powstało by realizować cele wynikające z powyższej wizji i misji poprzez stworzenie w Augustowie przestrzeni edukacji, opieki i wychowania, zbudowanej z myślą o jak najlepszym przygotowaniu dzieci do wyzwań przyszłości oraz nieustannie zmieniającego się świata przy jednoczesnym budowaniu na niezmiennych, mocnych, ponadczasowych wartościach.

Masz podobne cele i wartości? Zapraszamy do połączenia sił! Życie jest zbyt krótkie, aby tak duże rzeczy budować w pojedynkę. > KONTAKT