Organizacja

  • nasza szkoła pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-16:00, w tych godzinach odbywać się będą zajęcia dydaktyczne, wyjścia na podwórko, posiłki oraz zajęcia rozwijające
  • dajemy możliwość korzystania codziennie w szkole z obiadów
  • wyprawka szkolna (materiały papiernicze) będzie zorganizowana w szkole i nie jest potrzebne kupowanie jej przez rodziców
  • codzienne wyposażenie dzieci powinno obejmować buty na zmianę, ubranie na podwórko (niezależnie od pogody) oraz drugie śniadanie

Czego w naszej szkole nie znajdziecie:

  1. Ocen, które nie dają informacji zwrotnej, nie pokazują mocnych stron, ani obszarów do poprawy, nie wspierają motywacji wewnętrznej. 
  2. Konkursów i rywalizacji, które nie dają informacji o realnych możliwościach tylko zestawiają z aktualną formą innych osób. Nie prowokują do pokonywania własnych ograniczeń tylko do bycia lepszym od kogoś innego, co przeczy budowaniu pozytywnych relacji rówieśniczych.
  3. Dzwonków, które nie pozwalają na indywidualne podejście do koncentracji oraz poszukiwanie optymalnych warunków do uczenia się.
  4. Obowiązkowych prac domowych, które zabijają naturalną radość z nauki. Wierzymy, że bazując na pozytywnym obrazie zdobywania wiedzy i wewnętrznej motywacji dzieci uczą się szybciej a wykonywanie pewnych zadań w domu wynika z ich własnych chęci. 
  5. Podręczników, jako podstawowego materiału dydaktycznego. Efektywna nauka szczególnie młodszych dzieci odbywa się poprzez działanie, manipulowanie, wielozmysłowe doświadczanie. Takiej możliwości nie daje podręcznik, który wszystkie zagadnienia prezentuje w płaskim wymiarze. Nie wykluczamy korzystania z podręczników i komputerów jako dodatkowej formy wzbogacającej pracę dydaktyczną.

Czytaj dalej!

O SZKOLE – WSTĘP ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE REKRUTACJA