Poniższy formularz nie jest wiążącą deklaracją zapisania dziecka do przedszkola, a jedynie pierwszym krokiem, abyśmy mogli wspólnie z Państwem rozpocząć poszukiwanie najlepszego miejsca rozwoju i edukacji Waszego dziecka. Po wysłaniu formularza, na podany adres e-mail otrzymacie Państwo wiadomość potwierdzającą przyjęcie wstępnego zgłoszenia.

Uwaga! Przyjęcie zgłoszenia nie oznacza przyjęcia dziecka do placówki. Kolejne kroki rekrutacji opisane są w procedurze rekrutacji.

Innym sposobem wypełnienia formularza wstępnego jest przesłanie nam uzupełnionego dokumentu na adres przedszkole@montessori.augustow.pl
(pobierz plik doc do uzupełnienia).

  Dane osobowe dziecka

  1. Imię i nazwisko

  2. Data urodzenia


  Pozostałe informacje

  3. Imiona i nazwiska Rodziców/Opiekunów prawnych

  4. Telefon kontaktowy

  5. Od kiedy chcieliby Państwo, aby dziecko rozpoczęło edukację w przedszkolu (miesiąc i rok)?

  6. Specjalne potrzeby dziecka, choroby, ważne informacje dot. dziecka/rodziny w tym informacja o niepełnosprawności i/lub potrzebie kształcenia specjalnego

  7. Adres e-mail

  8. Co zdecydowało o zainteresowaniu naszą placówką? (pole nieobowiązkowe)

  9. Czy dziecko uczęszczało wcześniej do przedszkola? Jeśli tak, prosimy o wskazanie placówki.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 28.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883) przez Przedszkole Montessori w Augustowie w celu realizacji zadań związanych z procesem rekrutacji do mego dziecka.


  Po wysłaniu formularza otrzymacie Państwo potwierdzenie na adres e-mail podany powyżej.